Kocioł na pellet BioWin2 Touch
BioWin2 Touch - 5 lat gwarancji

BioWIN 2 - S dotykovým ovládaním

Kotol na pelety

BioWIN2 Touch je najnovší model kotla na pelety značky Windhager, umožňujúci bezobslužné vykurovanie na dlhé roky. Každá súčiastka zariadenia je starostlivo navrhnutá a ultramoderná, a preto sa kúrenie peletami stáva ešte pohodlnejšie, ekonomickejšie a spoľahlivejšie.

 • Minimálne požiadavky na montážny povrch - 1.5 m²
 • Zriedkavé vyprázdňovanie nádoby na popol - priemerne 1x za rok
 • Intuitívne dotykové ovládanie

BioWIN 2 Touch

Spokojnosť sa skrýva v detailoch


 

 • BioWIN 2 Touch je najkompaktnejší kotol vo svojej triede. Je jediným kotlom, ktorý vyžaduje menej ako 1.5 m² priestoru, vrátane minimálnych servisných priestorov - len 3cm priestoru po bokoch zariadenia, a zadný kryt kotla môže priliehať priamo k stene. Má nastaviteľné pripojenie na komín, takže dymovod môže byť pripojený buď zozadu alebo zhora
 • Na rozdiel od iných kotlov na pelety nevyžaduje každoročné servisné prehliadky. Prehliadky sa konajú každé 2 roky alebo každých 16 ton spálených peliet, v závislosti od toho, čo bude skôr.
 • Intuitívne dotykové ovládanie prostredníctvom ovládacieho panelu a Vášho smartphonu
 • Pohodlné a automatické čistenie výhrevných plôch
 • Inovatívny systém čistenia horáka zaisťuje jeho účinné fungovanie. To spôsobuje, že sa významne zvyšuje produktivita a je zaistené správne fungovanie v prípade palív s nestabilnou kvalitou.
 • Náš patentovaný zapaľovač je jedinečný, trvanlivý, bezservisný a mimoriadne tichý. Nezvyčajná je skutočnosť, že sa na zapaľovač vzťahuje záruka* a tento nie je spotrebným dielom (neopotrebuje sa).
 • Srdcom kotla BioWIN 2 Touch je vysoko kvalitný horák z nehrdzavejúcej ocele. Technológia "LowDust" a jedinečný čistiaci systém zaručujú čisté životné prostredie a čistý horák.
 • BioWIN 2 Touch generuje veľmi malé množstvo popola a spaľuje palivo efektívne a čisto. Popol sa zhromažďuje v odnímateľnom popolníku, ktorý treba vyprázdniť jedenkrát za rok.

 

BioWIN 2 Touch

Komfort, keď je potrebný

Prispôsobili sme kotol BioWIN 2 tak, aby bol schopný plniť rôzne individuálne potreby našich Zákazníkov. Vy rozhodujete, či palivo bude do kotla BioWIN 2 podávané automaticky alebo ručne. Ak ručne, budete musieť doplňovať palivo v zásobníku len každých 5 až 20 dní, v závislosti od výkonu, druhu zásobníka a spôsobu používania zariadenia.

Všetky naše modely sú k dispozícii v rôznych verziách, pričom BioWIN 2 Exklusiv poskytuje maximálny komfort. Prakticky nevyžaduje žiadnu pozornosť, s výnimkou odstránenia popola jeden alebo dvakrát za rok. Od 100kg palivového zásobníka do úplnej automatizácie. Je to tak jednoduché!

 

Model Exklusiv Premium Exklusiv-SL Klassik-L Exklusiv-S Klassik
             
Nakládka paliva Plne automatická Plne automatická Ručná (zásobník 200 kg) Ručná (zásobník 200 kg) Ručná (zásobník 107 kg) Ručná (zásobník 107 kg)
Čistenie výmenníka tepla W pełni automatyczne W pełni automatyczne W pełni automatyczne W pełni automatyczne W pełni automatyczne W pełni automatyczne
Odstránenie popola Plne automatické (kompresia) Ručné vyberanie (zásuvka popolníka) Plne automatické (kompresia) Ručné vyberanie (zásuvka popolníka) Plne automatické (kompresia) Ručné vyberanie (zásuvka popolníka)
Obsluhovosť zariadenia* < 1 x za rok 1 x za 3 mesiace < 10 dní < 10 dní < 5 dní < 5 dní

 

Skutočná frekvencia obsluhy je závislá od potreby energie a s tým spojeného výkonu prevádzky zariadenia, a taktiež od kvality používaného zariadením paliva. Ak sa chcete oboznámiť s podrobnosťami, stiahnite si návod na obsluhu.

 

BioWIN 2 Touch

Náhrada uhlia, oleja a plynu peletami

Výmena kotla Windhager BioWIN 2 je rýchla a jednoduchá. Štrukturálne zmeny nie sú nutné vo väčšine prípadov. Celá sústava, buď radiátorová alebo podlahová, môže byť používaná ako skôr.

Pred inštaláciou kotla je treba bezpodmienečne skontrolovať komínový prieduch. Pokiaľ nespĺňa požiadavky pre kotol BioWIN 2, možno ho ľahko upraviť pomocou dostupných systémových vložiek a regulátorov ťahu.

Z našich skúseností vyplýva, že výmena kotla na pevné palivo za kotol BioWIN 2 TOUCH môže byť vykonaná v priebehu 1 dňa.

 

Váš sklad peliet

Ideálny sklad na pelety je suchý, dimenzovaný na ročnú zásobu paliva a nachádza sa v miestnosti, v ktorej je aspoň jedna vonkajšia stena budovy.

Vozidlá dodávajúce pelety môžu plniť sklad nafúkaním zo vzdialenosti až 30m. Preto je ideálnym riešením, aby sa sklad peliet nachádzal v miestnosti s aspoň jednou vonkajšou stenou, aj keď to nemusí byť priamo vedľa kotolne. Vďaka našej inovatívnej technológii bezprašnej dopravy paliva je možné z nej vynechať ostatné izby a chodby. Je dôležité, aby bol sklad suchý, aby mal protipožiarne dvere a aby v jeho vnútri neboli žiadne elektroinštalácie, vodovodné či kanalizačné sústavy.

 

 

 

 

 

BioWIN 2 Touch

Technické údaje

Kotol BioWIN XL je k dispozícii v piatich rôznych variantoch výkonu zariadenia. Nižšie sa nachádza technická špecifikácia.

 

Hodnota Jednotka BioWIN 10 BioWIN 15 BioWIN 21 BioWIN 26 BioWIN 33
             
Rozsah výkonu zariadenia kW 3,0 - 9,9 4,3 - 15 6,3 - 21 7,6 - 25,9 9,8 - 32,5
Účinnosť kotla pri menovitom výkone % 94,4 93,8 93,9** 93,9 94,8
Objem zásobníka na palivo pre Klassik, Exklusiv-S /Klassik-L, Exklusiv-SL  kg 107/200 107/200 107/200 107/200 107/200
Rozmery kotlovej jednotky (šírka x hĺbka x výška) mm 767 x 812 x 1.286 767 x 812 x 1.286 767 x 812 x 1.286 767 x 812 x 1.286 767 x 812 x 1.286
Rozmery časti zásobníka / 107 kg / 200 kg (šírka x hĺbka x výška) mm 660 x 612 x 1611 / 820 x 1015 x 1615
Celková hmotnosť* kg 286 308
Hmotnosť výmenníka tepla* kg 200 221
Minimálna hmotnosť kotlovej jednotky*  kg 170 191
Priemer pripojenia na komín mm 130 130 130 130 130
Spotreba elektrickej energie pri minimálnom / menovitom výkone W 16/28 18/33 19,6/41,2** 21/48 31/77

 

* - verzia Exklusiv
** - interpolovaná hodnota

 

BioWIN 2 Touch

Ovládanie

Ovládanie prebieha pomocou automatiky MES+.

Modulový energetický systém MES+ preberá všetky úlohy súvisiace s ovládaním energie sústavy. Dohliada na výrobu a distribúciu energie najoptimálnejším spôsobom. Jeho modulová konštrukcia zaisťuje možnosť ďalšieho rozširovania. Jeho vonkajšou časťou je izbový regulátor, ktorý sa nachádza v obytnej časti budovy a umožňuje týždenné programovanie teploty. Avšak celý systém je založený na pozorovaní vonkajšej teploty.

Pre zaistenie úplného komfortu pre obyvateľov budovy MES+ nepotrebuje informáciu o teplote v jej vnútri - jedná sa o skutočný systém sledovania počasia.

Za mimoriadnu šetrnosť kotla je zodpovedný modulačný spôsob fungovania horáka. Od 30% úrovne výkonu poskytuje len také množstvo energie, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie zvolených parametrov. Kotol 2 BioWIN nevytvára týmto spôsobom energetické prebytky, a tým pomáha používateľovi šetriť peniaze a chrániť životné prostredie. Z tohto dôvodu je použitie akumulačnej nádrže vyžadované len v prípade, že potreba tepla v budove je nižšia ako 50% menovitého výkonu kotla.

Kotly s tradičným režimom prevádzky (zapnúť/vypnúť) bežia na plný výkon alebo vôbec (kotly na ekohrášok sa prepínajú do režimu udržiavania), aby sa prispôsobili potrebe energie. Príliš časté cykly rozpaľovania a zhášania spôsobujú vysoké energetické straty. BioWIN 2 od úrovne 30% svojho výkonu bezstupňovo dodáva presne také množstvo tepelnej energie, ktorá je skutočne potrebná.

Prevádzka kotla bez modulácie

Prevádzka kotla BioWIN 2

Prevádzka kotla bez modulácie Prevádzka kotla BioWIN 2

Plug & Play - tak znie motto spoločnosti Windhager! Keď už kotol BioWIN 2 spustíte, môžete ho kľudne nechať bežať. Inovatívna automatika kotla BioWIN 2 Exclusiv zaistí, aby sa používateľ nemusel starať o nič viac.

Spoločnosť Windhager sa sústredí nielen na samotný kotol - výrobu tepla - ale predovšetkým na hospodárenie teplom a rozdelenie ho do jednotlivých vykurovacích okruhov. Každý kotol je individuálne vybavený objednanými ovládacími systémami. Napríklad: ovládanie 1 okruhu podlahového kúrenia, 1 okruhu radiátorov a 1 okruhu ohrevu teplej úžitkovej vody (TÚV). S výberom ovládačov súvisia príslušné čerpacie a miešacie skupiny.

 

 

 

 Do pobrania

1. Katalog produktu BioWIN 2 TOUCH

2. 10 powodów dla których powinieneś kupić kocioł BioWIN2

3. prezentacja produktu BIOWIN 2

4. Katalog BioWIN 2 TOUCH CZ

 

Prezentacja urządzeń i rozwiązań systemowych 2018

Animacja działania kotła BioWIN 2 Exklusiv

BioWIN 2 / BioWIN 2 Touch / BioWIN lite montaż - złożenie urządzenia

myComfort aplikacja mobilna do obsługi urządzen WINDHAGER

Windhager Prezentacja producenta

Windhager BioWIN 2 TOUCH, BioWIN 2, BioWIN Lite prezentacja produktu 2017

Windhager PuroWIN Rewolucja w ogrzewaniu zrębką drzewną