LogWIN Klassik

Kotol, ktorý má 99 výhod oproti iným zariadeniam

 
1. Nastaviteľné pripojenie na komín s bezstupňovým odťahovým ventilátorom.
2. Vyžaduje sa 3 m² priestoru – až o 50% menej v porovnaní s kotlami konkurencie. 
3. Keramické prvky spaľovacej komory v LogWIN Klassik nie sú spotrebnými prvkami a vzťahuje sa na ne záruka*, na rozdiel od kotlov konkurencie.
4. Nie je nutné používať podpalok – rozpaľovanie je automatické.
5. Čistá kotolňa: použitá zásuvka popolníka zabraňuje zaprášeniu kotolne.
6. Jednoduché čistenie nakladacej komory.
7. Pri zohľadnení 1,600 cm² kotla LogWIN Klassik, má tento kotol najväčšiu nakladaciu komoru v porovnaní so všetkými kotlami konkurencie.
8. Prispôsobený pre nakládku dreva o dĺžke 1/2 m (50 cm !), drevného odpadu a drevených briketov.
9. Optimálna stratifikácia nabíjania akumulačného zásobníka vďaka navrhnutému ako štandardné riešenie viacstupňovému algoritmu nabíjania MESPLUS. 
10. Spaľovacia komora je vyrobená z precízne vyrezaných šamotových dosiek, podrobených dodatočnému zušľachteniu oxidom hliníka.
11. Inteligentné automatické rozpaľovanie – napr. v spolupráci so solárnymi panelmi pripojenými do akumulačného zásobníka.
12. Modul automatického rozpaľovania môže byť pridaný kedykoľvek, a to aj po nákupe.
13. Pri nainštalovanom module automatického rozpaľovania je vždy možné použiť aj ručné rozpaľovanie.
14. Automatický zapaľovač je vyrobený z vysoko kvalitných prvkov z ušľachtilej ocele, bez použitia vadných keramických vykurovacích prvkov.
15. Možnosť programovania čistenia v definovaných časových intervaloch.
16. Špeciálny vykurovací program s jednoduchým a nekomplikovaným štartom.
17. Kombinovaná kontrola procesu spaľovania pomocou teplotných snímačov a lambda sondy za účelom dosiahnutia účinného a čistého spaľovania.
18. Kontrolovaný, stupňový systém nabíjania akumulačného zásobníka do 80 °C. 
19. Vrstvové nabíjanie zásobníka bez dodatočných periférnych zariadení.
20. Pokročilé algoritmy pre informovanie používateľa o nutnosti opätovnej nakládky paliva.
21. Automatická modulácia výkonu zariadenia podľa aktuálnej potreby tepla.
22. Funkcia nabíjania akumulačnej nádrže navrhnutá ako štandardné riešenie v rámci ovládania MESPLUScontrol.
23. Čisté a účinné spaľovanie do samého konca naloženého paliva, bez ohľadu na použité palivo.
24. Priaznivý pre používateľa displej InfoWINPLUS.
25. Rýchly a priaznivý pre používateľa ovládač zobrazí všetky parametre InfoWINPLUS
26. Inteligentná regulácia výkonu odťahového ventilátora šetrí elektrickú energiu.
27. Diaľkové ovládanie prostredníctvom SMS.
28. Optimalizácia regulácie vzduchu pre proces spaľovania - s cieľom ušetriť elektrickú energiu a miesto na montážnej prírube boli navrhnuté mini-motory vzduchových klapiek.
29. Možnosť obsluhy až 30 vykurovacích okruhov prostredníctvom nainštalovaného ovládača zariadenia.
30. Funkcia EnergyHold šetrí elektrickú energiu a umožňuje zvolenie teplotu reštartovania práce zariadenia.
31. 3 nezávislé funkcie dohorievania paliva.
32. Veľký objem popolníka umožňuje jednoduché doplňovanie paliva a rýchle obnovenie prevádzky kotla, bez nutnosti častého čistenia a vyberania popola.
33. Asistent Menu v rámci systému ovládania zjednodušuje reguláciu a nastavenie zariadenia.
34. Možnosť diaľkovej kontroly prevádzky zariadenia.
35. Vstavaný lambda senzor zaisťuje spoľahlivú detekciu kvality používaného paliva.
36. Funkcia stabilizácie plameňa je ideálna v prípade nečakaných výpadkov elektrickej energie.
37. Špeciálna funkcia Kominár umožňuje rýchlu a jednoduchú kontrolu zariadenia.
38. Progresívna, nízkoemisná kontrola spaľovania paliva - parametre LogWIN Klassik značne presahujú pokyny Dohody 15a z roku 2015.
39. Keramika vyrobená z vysoko kvalitných a trvanlivých betónových prvkov.
40. Kužeľové usporiadanie spaľovacej komory uľahčuje odstránenie popola, ktorý vzniká v procese spaľovania.
41. Špeciálna reakčná zóna v spaľovacej komore umožňuje optimálne dohorievanie paliva.
42. Patentovaná spaľovacia komora, rozdelená na jednotlivé zóny.
43. Rýchla a ekonomická výmena jednotlivých keramických prvkov môže byť vykonaná používateľom.
44. Chránený patentom tesniaci rám zaisťuje dlhodobú tesnosť medzi nakladacou a spaľovacou komorou.
45. Trvanlivá keramika zariadenia, odolná proti nárazu a mechanickému poškodeniu.
46. Ohňovzdorné výhrevné dosky sú vyrobené z vysoko kvalitnej ocele potiahnutej zliatinou niklu a chrómu.47. Spaľovacia komora, ktorá je plne izolovaná za účelom dosiahnutia vo svojom vnútri najvyšších možných teplôt, zaisťuje čisté spaľovanie a nulové emisie CO2.
48. LogWIN Klassik je k dispozícii v troch rôznych variantoch tepelného výkonu. 
49. Ohrievaný vzduch pre proces spaľovania zaisťuje čistú a účinnú prevádzku zariadenia.
50. Tri ťahy spalín sú optimalizované z hľadiska maximálneho znovuzískania energie obsiahnutej v spalinách.
51. Dlhé intervaly medzi jednotlivými nakládkami paliva vďaka veľkej nakladacej komore.
52. Ľahký prístup do zariadenia z prednej strany za účelom čistenia všetkých výhrevných plôch.
53. Dostupnosť mnohých hydraulických a ovládacích systémov pre štandardné a neštandardné inštalačné riešenia.
54. Kombinovaná, patentovaná technológia Windhager týkajúca sa kaskádového nabíjania akumulačnej nádrže.
55. Ergonomická konštrukcia zariadenia zaisťuje pohodlnú nakládku paliva do nakladacej komory.
56. Zvislé rošty plniacich dvierok zabraňujú náhodnému vypadnutiu paliva, keď sú plniace dvierka zariadenia otvorené.
57. Široká nakladacia komora umožňuje správne umiestnenie splyňovaného paliva a jeho správne zosúvanie sa vo vnútri nakladacej komory.
58. Odťahový ventilátor ako štandardné vybavenie zariadenia.
59. Jednoduchý, pohodlný čistiaci mechanizmus pre udržanie stále vysokej tepelnej účinnosti zariadenia.
60. Pokročilý systém spaľovania paliva so zreteľným rozdelením primárneho a sekundárneho vzduchu.
61. Kompatibilita s dopravou vysokozdvižným vozíkom.
62. Prepravné háky pre jednoduchšiu prepravu a inštaláciu.
63. Optimalizovaná hmotnosť zariadenia s jednoduchým systémom montáže / demontáže.
64. Optimalizované pretlačenia zavesených dosiek za účelom dosiahnutia maximálnej životnosti.
65. Štandardné pripojenie na komín zhora zariadenia.
66. Kotol prejde dverami o šírke 70cm.
67. Jedinečná konštrukcia kotla bola otestovaná z hľadiska tlakových zaťažení.
68. Pri otvorení plniacich dvierok sa kotol prepne z režimu splyňovania paliva do štandardného režimu spaľovania.
69. Štyri nastaviteľné nožičky navrhnuté ako štandardné riešenie.
70. Všetky čistiace nástroje sú skladované v zariadení.
71. Všetky návody na obsluhu sú skladované v zariadení.
72. Všetky dvierka kotla sú k dispozícii vo verziách pravé / ľavé.
73. Konštrukcia kotla bola otestovaná a overená tisíckami používateľov, ktorí si zakúpili zariadenie.
74. Kotol obsahuje len niekoľko spotrebných dielov.
75. Záruka až 5 rokov na kotol a príslušenstvo.
76. Všetky druhy hydraulických spojov a systémov už boli spoločnosťou Windhager otestované v mnohých variantoch a kombináciách.
77. Systém ovládania umožňuje kombináciu kotla s ľubovolnými dodatočnými tepelnými zdrojmi (napr. solárnymi, peletovými, plynovými alebo olejovými systémami).
78. Dosky vnútorných stien kotla sú montované pomocou úchytiek - žiadne skrutky a matice.
79. Kotol zaberie len 0.72 m².
80. Priemer pripojenia na komín - 130 mm – jednoduchá modernizácia starých komínov prostredníctvom pridania vložky.
81. Nový, atraktívny dizajn kotla, nadväzujúci na ostatné výrobky spoločnosti Windhager.
82. Trysky sekundárneho vzduchu sú vyrobené zo žiaruvzdornej nerezovej ocele.
83. Vnútorné steny nakladacej komory sú vyrobené z vysoko kvalitnej galvanizovanej ocele.
84. Vrtuľa odťahového ventilátora je vyrobená z tepelne odolnej galvanizovanej ocele.
85. Plne izolovaný výmenník kotla za účelom získania najvyššej možnej účinnosti zariadenia. 
86. Turbulátory spalín zabezpečujú primeranú výrobu tepelnej energie pre ohrev vykurovacieho média.
87. Špeciálne závesné prvky na stenách výmenníka zaisťujú kanály pre čerstvý primárny vzduch na svojej vnútornej strane.
88. Dlho testovaný výrobok s cieľom zabezpečiť dlhú životnosť a kvalitu zariadenia.
89. Prísna kontrola výrobku pred zabalením a expedíciou k zákazníkovi.
90. Rozsiahla sieť zákazníckej podpory, rýchla a odborná pomoc.
91. Dodatočná služba "Service+", ktorá sa na zariadenie môže vzťahovať, poskytuje zákazníkovi istotu v prípade poruchy a neodkladný príchod servisu v režime 24h.
92. Servisná zákaznícka podpora 365 dní v roku.
93. Odborné prvé uvedenie do prevádzky servisnými technikmi Windhager zaručuje zákazníkovi stablilnú a bezproblémovú prevádzku zariadenia.
94. Servisné prehliadky sú vyžadované každých 24 mesiacov.
95. Ideálny pre rodinné a viacrodinné domy.
96. Integrovaná funkcia stabilizácie procesu spaľovania pred vyčerpaním zásob paliva.
97. Výrobok je plne akceptovateľný v Rakúsku a Nemecku - spĺňa všetky požiadavky v súlade s Austrian Environmental Labelling UZ37, a taktiež v súlade s German Federal Emissions Protection Act.
98. Zásuvka popolníka sa nachádza presne pod splyňovacou komorou.
99. Kvalita "Made in Austria".

 

* provided warranty conditions have been maintained. We reserve the right to modifications and layout and printing errors.

 

 

Praktický, kompaktný, odolný

Praktický

  • Veľká nakladacia komora, umožňujúca pohodlné prikladanie paliva
  • Funkcia automatického rozpaľovania šetrí čas – nepotrebujete podpalok
  • Čistá kotolňa - priložený podnos popolníka zabraňuje úniku popola a prachu počas obsluhy zariadenia

Kompaktný

  • Môže byť namontovaný v mnohých variantoch, a to vďaka bezstupňovému pripojeniu na komín - ideálna varianta v prípade modernizácie kotolne
  • Úspora miesta v kotolni vďaka tomu, že je o 33% menší ako kotly konkurencie
  • Jednoduchá inštalácia - zmestí sa do každých dverí so šírkou 70 cm
  • Otváranie dvierok z ľavej alebo z pravej strany
  • Palivo: drevené polená s dĺžkou 33cm, drevené brikety a nespracovaný suchý drevný odpad

Odolný

  • Robustná a odolná spaľovacia komora bude slúžiť mnoho rokov kvôli absencii spotrebných dielov
  • Teleso kotla s predĺženou životnosťou, vyrobené z kvalifikovanej kvalitnej ocele

 

 

Konštrukcia kotla

Pružné pripojenie na komín

Možnosť bezstupňového spojenia kotla s komínom 180° zľava, zhora alebo z pravej strany.

Perfektná stratifikácia teploty v akumulačnom zásobníku

Z MESplus je teplo nabíjania akumulačného zásobníka do 80 °C prenášané z kotla do zásobníka kontrolovaným spôsobom.

Nakladacia komora vyrobená z ušľachtilej ocele

Pevná konštrukcia kotla s objemom nakládky 145 litrov umožňuje dosiahnutie zriedkavých intervalov medzi jednotlivými nakládkami paliva.

Robustná spaľovacia komora

Patentovaná, rozdelená spaľovacia komora zaisťuje správny priebeh procesu splyňovania paliva po dlhé roky.

Ovládanie LambdaTherm

Kombinácia lambda sondy s teplotnými snímačmi s integrovanou funkciou regulácie výstupného výkonu zaisťuje čisté a účinné spaľovanie, ktoré sa vyznačuje veľkým množstvom pahreby.

Priložená zásuvka popolníka

Priložená ako štandardné riešenie zásuvka popolníka zabraňuje úniku prachu pri obsluhe kotla a udržuje kotolňu v čistote.

Automatické rozpaľovanie (voliteľne)

S automatickým rozpaľovaním nepotrebujete viac podpalok.

 

Technické údaje

Kotol LogWIN Klassik je k dispozícii v 3 rôznych variantoch výkonu. Nižšie sa nachádza tabuľka parametrov týchto zariadení.

 

 

Model   LWK180 LWK250 LWK300
         
Menovitý výkon kW 15 - 18 15 - 25 15 - 30
Objem nakladacej komory l 145 145 145
Kapacita nakladacej komory kg (~ buk/smrek) 37/24 37/24 37/24
Hmotnosť kotla (vrátane krytu) kg 570 570 570
Minimálna prepravná hmotnosť kg 430 430 430
Inštalačné rozmery kotla (šírka x hĺbka x výška) (bez krytu) mm 588 x 967 x 1.340 588 x 967 x 1.340 588 x 967 x 1.340
Rozmery kotla (šírka x hĺbka x výška) (vrátane krytu) mm 654 x 1.097 x 1.502 654 x 1.097 x 1.502 654 x 1.097 x 1.502
Priemer dymovodu mm 130 130 130
Výška kotla s dymovodom namontovaným hore mm 1.437 1.437 1.437
Výška kotla s dymovodom namontovaným z ľavej strany (vrátane adaptéra) mm min. 1.283 min. 1.283 min. 1.283
Výška kotla s dymovodom namontovaným z pravej strany (vrátane adaptéra) mm min. 1.103 min. 1.103 min. 1.103
Spotreba energie (bez automatického zapaľovača) W 43 49 53

Prezentacja urządzeń i rozwiązań systemowych 2018

Animacja działania kotła BioWIN 2 Exklusiv

BioWIN 2 / BioWIN 2 Touch / BioWIN lite montaż - złożenie urządzenia

myComfort aplikacja mobilna do obsługi urządzen WINDHAGER

Windhager Prezentacja producenta

Windhager BioWIN 2 TOUCH, BioWIN 2, BioWIN Lite prezentacja produktu 2017

Windhager PuroWIN Rewolucja w ogrzewaniu zrębką drzewną