Program Czyste Powietrze

Celem programu „Czyste Powietrze” jest redukcja tzw. niskiej emisji pyłów i zanieczyszczeń przez domy jednorodzinne. Ograniczenie emisji dokonuje się przez wymianę tradycyjnych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków. Beneficjentami tego programu są prywatni właściciele domów jednorodzinnych, a także osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy domu. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018 – 2029 zaś łączny budżet Programu to 103 mld PLN. Dofinansowania stanowią ponad 63 mld PLN, resztę będą stanowić nisko oprocentowane pożyczki.

Program Czyste Powietrze 

Jak zdobyć dofinansowanie na wymianę starego kotła lub termomodernizację ? Dzwoń 608 546 789

 

Na początek warto dokładnie przyjrzeć się przepisom i niezbędnym formularzom oraz samemu regulaminowi naboru wniosków. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 53 tys. PLN, zaś jej dolna granica to 7 tys. PLN. Przyznane dofinansowanie jest uzależnione od uzyskiwanych dochodów. Tam gdzie są one najniższe (do 600 PLN na osobę) dotacja może wynosić do 90% wartości kosztów inwestycji. Inną ciekawostką jest maksymalny jednostkowy kwalifikowany koszt w zależności od wybranego systemu grzewczego.


Poniżej prezentujemy najbardziej popularne:

  • Kotły na paliwo stałe – biomasa, wraz z systemem odprowadzania spalin do 20 000 PLN 
  • Kotły na paliwo stałe – węgiel, wraz z systemem odprowadzania spalin do 10 000 PLN 
  • Kotły gazowe kondensacyjne, olejowe wraz z systemem odprowadzania spalin do 15 000 PLN 
  • System ogrzewania elektrycznego do 10 000 PLN

Kotły na paliwo stałe to wyłącznie urządzenia 5 klasy spełniające wymagania Ekoprojektu.

Kotły kategorii 5, Ekoprojekt


Kolejna istotna rzecz to zbadanie potrzeb energetycznych Twojego budynku. Pomóc w tym może przeprowadzony audyt energetyczny, który co prawda nie jest wymagany prawem ale też może być bardzo pomocny, choćby w ograniczeniu zużywanej energii na cele grzewcze w przyszłości. Poza tym to nieoceniona pomoc na etapie doboru mocy nowego źródła ogrzewania. Naturalnie koszt przeprowadzenia takiego audytu może stanowić koszt kwalifikowany do późniejszego rozliczenia.

Złożenie wniosku w Programie Czyste Powietrze

Wnioski przyjmowane są przez właściwe delegatury Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wnioski można składać zarówno w formie papierowej jak również elektronicznej. W obu przypadkach wymagane jest założenie konta na Portalu Beneficjenta na stronie właściwego WFOŚiGW. Dla uproszczenia podajemy link do instrukcji która w sposób klarowny prezentuje cały proces: instrukcja 

Weryfikacja wniosku

Informacje, które zostały podane w złożonym wniosku muszą następnie zostać zweryfikowane. W tym celu odwiedzi Cię przedstawiciel WFOŚiGW, który oceni faktyczny stan budynku i instalacji. 

Popisanie umowy

Jeżeli Twój wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany, WFOŚiGW przygotuje dla Ciebie umowę o dofinansowanie wymiany kotła lub przeprowadzenia termomodernizacji budynku. Warto podkreślić że kocioł na paliwo stałe (drewno, węgiel) może zostać wymieniony na kocioł na pellety, kocioł gazowy kondensacyjny, pompę ciepła i inne źródła ciepła spełniające bardzo rygorystyczne normy emisji. 

Wnioskujemy o płatność

Środki na realizację Twojej inwestycji zostaną wypłacone jednorazowo lub w kilku transzach, po realizacji kolejnych etapów wymiany kotła lub termomodernizacji budynku. W razie jakichkolwiek zmian w inwestycji możesz wnioskować o zmiany w umowie.

Potwierdzenie i rozliczenie dofinansowania

Gdy Twoja inwestycja jest zakończona, odwiedzi Cię przedstawiciel WFOŚiGW, który potwierdzi realizację projektu. Dodatkowo WFOŚiGW zastrzega sobie prawo do kontroli trwałości inwestycji do trzech lat od jej zakończenia. Po pozytywnej weryfikacji projekt jest rozliczony przez WFOŚiGW.

Prezentacja urządzeń i rozwiązań systemowych 2018

Animacja działania kotła BioWIN 2 Exklusiv

BioWIN 2 / BioWIN 2 Touch / BioWIN lite montaż - złożenie urządzenia

myComfort aplikacja mobilna do obsługi urządzen WINDHAGER

Windhager Prezentacja producenta

Windhager BioWIN 2 TOUCH, BioWIN 2, BioWIN Lite prezentacja produktu 2017

Windhager PuroWIN Rewolucja w ogrzewaniu zrębką drzewną