Od začátku - Historie firmy Windhager

Od malého železářství po velkou mezinárodní firmu

Anton Windhager začal s výrobou jednoduchých krbů na dřevo v roce 1921, od této doby se jeho malé podnikání stalo jednou z největších světových firem vyrábějících topná zařízení. Po dobu více než 90 let jsou zařízení s logem Windhager charakteristická rakouskou kvalitou, čerstvostí inovace a soustředěním veškerých aktivit na péči o zákazníka.

Neustálý rozvoj a růst

Otevření pobočky firmy ve Švýcarsku v 80-tých letech minulého století, kterému předcházelo dřívější otevření poboček v Německu, a později byla v roce 2010 otevřena rovněž pobočka ve Francii, bylo důležitým bodem v dějinách rozvoje firmy. Se zhruba 500 zaměstnanci je dnes Windhager jedním z nejuznávanějších výrobců topných kotlů v Evropě.

 

 

Specialisté na biomasu

Zkušenosti ve spalování dřeva a pelet

Tendence vyhledávání dočasných využití, ve kterých je jediným rozhodujícím kritériem cena výrobku, stále častěji dominuje, a to především na trhu topných zařízení. Avšak v širší perspektivě, jsou nejdůležitějšími kritérii ekonomika a trvalost, které jsou zohledňovány na všech etapách investice – zároveň ve fázi plánování, jak i realizace. Windhager tuto závislost pochopil již dávno, což přispělo k rozhodnutí, že se bude specializovat na zařízení spalující dřevo, především v podobě granulátu pelet.

 

 

 

Úspěch ve všech oblastech

V současné době je firma Windhager jednou z největších a nejprestižnějších firem v Evropě vyrábějících kotly na pelety. Četná ocenění, jako jsou "Energy Genie Ministerstva životního prostředí a Horního Rakouska“ nebo Salcburské ocenění pro inovace v podnikání, potvrzují úroveň a význam firmy v těchto oblastech. Avšak největším projevem uznání pro výrobky firmy Windhager ze strany koncových zákazníků je obrovská a neustále rostoucí poptávka na výrobky této značky. Více než 50 000 domácností v Evropě je vytápěno peletovými kotly značky Windhager.

 

Certifikace Klimatického spolku

Přínos firmy Windhager pro iniciativu spoření energie

Windhager získal certifikát Klimatického spolku. V každodenní práci ve všech odděleních firmy je přihlíženo k ochraně klimatu a životního prostředí.

V průběhu několika let byly zavedeny různé projekty, mezi jinými:

  • Energetická rovnováha: Měsíční spotřeba elektrické a tepelné energie je zaznamenávána, a díky tomu je jednoduché vypočítat jejich úroveň a úroveň úspor vyplývajících z racionálního využití energie.
  • Použití odpadního tepla: Odpadní teplo pocházející z výroby je využíváno bezprostředně pro topné účely, odpadní teplo z kompresorů je využíváno v procesu sušení. 
  • Automatická kontrola osvětlení: Během přestávek v práci, je osvětlení pracovišť automaticky vypínáno pomocí časových vypínačů světla.  

 

Prezentacja urządzeń i rozwiązań systemowych 2018

Animacja działania kotła BioWIN 2 Exklusiv

BioWIN 2 / BioWIN 2 Touch / BioWIN lite montaż - złożenie urządzenia

myComfort aplikacja mobilna do obsługi urządzen WINDHAGER

Windhager Prezentacja producenta

Windhager BioWIN 2 TOUCH, BioWIN 2, BioWIN Lite prezentacja produktu 2017

Windhager PuroWIN Rewolucja w ogrzewaniu zrębką drzewną