Kocioł na pellet BioWin2 Touch
BioWin2 Touch - 5 lat gwarancji

BioWIN 2 – S dotykovým ovládáním

Kotel na pelety

BioWIN2 Touch je nejnovější model kotle na pelety značky Windhager, nabízející bezobsluhové vytápění na dlouhá léta. Každá podsestava zařízení je pečlivě navržena a supermoderní, díky čemuž je vytápění pelety ještě více pohodlnější, ekonomické a spolehlivé.

 • Minimální požadavky na montážní povrch - 1.5 m²)
 • Sporadické vyprazdňování nádoby na popel - průměrně 1x rok
 • Intuitivní dotykové ovládání

BioWIN 2 Touch

Spokojenost se skrývá v podrobnostech


 

 • BioWIN 2 Touch je nejkompaktnějším kotle své třídy. Je jediným kotlem, který vyžaduje méně než 1.5 m² spolu s minimálním prostorem pro servis – pouze 3 cm místa po bocích zařízení, a zadní stěna kotle může bezprostředně přiléhat ke stěně. Je vybaven regulovaným komínovým přípojem, a díky tomu může být spalinová roura připojena i vzadu, i nahoře.
 • Na rozdíl o jiných kotlů na pelety nevyžaduje každoroční servisní prohlídky. Prohlídky jsou prováděny každé 2 roky nebo každých 16 tun spáleného peletu, závisle na tom, k čemu dojde dříve.  
 • Intuitivní ovládání pomocí ovládacího panelu a Vašeho smartphonu.
 • Pohodlné a automatické čištění topných povrchů.
 • Inovační systém čištění hořáku zajišťuje jeho správnou funkci. Toto významně zvyšuje výkonnost a zajišťuje dobrou funkci při palivech s nestabilní kvalitou.
 • Náš patentovaný zapalovač je unikátní, dlouhověký, bezservisní a neobvykle tichý. Výjimečná je skutečnost, že na zapalovač se vztahuje záruka* a není pouze spotřebním dílem.
 • Srdcem kotle BioWIN 2 Touch je vysoce kvalitní hořák z nerez oceli. Technologie "LowDust" a unikátní systém čištění zaručují čisté prostředí a čistý hořák.  
 • BioWIN 2 Touch generuje velmi malé množství popelu, palivo spaluje efektivně a čistě. Popel se shromažďuje ve vysouvaném popelníku, který je nutno vyprázdnit jednou za rok.  

BioWIN 2 Touch

Komfort, kdy je to potřeba

Adaptovali jsme kotel BioWIN 2 tak, aby mohl splnit různé individuální potřeby naši zákazníků. To Vy rozhodujete o tom, zda je kotel BioWIN 2 plněn palivem automaticky nebo ručně. Pokud ručně, palivo budete muset doplňovat pouze každých 5 – 20 dnů závisle podle výkonu, druhu zásobníku a způsobu používání zařízení. Všechny naše modely jsou dostupné v různých verzích, kde BioWIN 2 Exklusiv nabízí maximum pohodlí. Nevyžadují prakticky žádnou pozornost, s výjimkou odstraňování popelu jednou nebo dvakrát za rok. Od 100kg zásobníku na palivo po úplnou automatizaci. Je to tak jednoduché!

 

Model Exklusiv Premium Exklusiv-SL Klassik-L Exklusiv-S Klassik
             
Nakládání paliva Plně automatické Plně automatické Manuální (200 kg zásobník) Manuální (200 kg zásobník) Manuální (107 kg zásobník) Manuální (107 kg zásobník)
Čištění tepelného výměníku Plně automatické Plně automatické Plně automatické Plně automatické Plně automatické Plně automatické
Odstraňování popelu Plně automatické (komprese) Manuální (šuplík na popel) Plně automatické (komprese) Manuální (šuplík na popel) Plně automatické (komprese) Manuální (šuplík na popel)
Obsluhovost zařízení* < 1 x za rok 1 x 3 měsíce < 10 dnů < 10 dnů < 5 dnů < 5 dnů

 

* Skutečná frekvence obsluhy závisí na spotřebě energie a výkonu zařízení, který je s tím spojený, a kvalitě paliva spalovaného v zařízení. Za účelem získání podrobností si stáhněte návod k obsluze.

 

BioWIN 2 Touch

Výměna uhlí, oleje a plynu na pelety

Výměna kotle na Windhager BioWIN 2 je rychlá a jednoduchá. Strukturální změny nejsou ve většině případů nutné. Celý systém, ať už podlahový nebo radiátorový, může být používán jako dosud.

Před instalací kotle je nutno bezpodmínečně zkontrolovat komínovou soustavu. Pokud nesplňuje požadavky pro kotel BioWIN 2, může být snadno přizpůsoben pomocí dostupných systémových vložek a regulátorů tahu.

Naše zkušenosti ukazují, že výměnu kotle na tuhá paliva na kotel BioWIN 2 TOUCH lze provést během 1 dne.

 

Váš sklad peletu

Ideální sklad na pelety je suchý, má vhodné rozměry na roční zásoby paliva a je zřízen v místnosti mající minimálně jednu vnější stěnu budovy.

Vozidla, která pelety dodávají, je mohou do skladů vyfoukávat ze vzdálenosti až 30m. Ideálním řešením je proto umístit sklad na pelety v místnosti mající minimálně jednu vnější stěnu, avšak nikoliv v sousedství kotelny. Díky naší inovační technologii bezprašného podávání paliva mohou být jiné místnosti a chodby opomenuty. Důležité je, aby sklad byl suchý, měl protipožární dveře, a neměl uvnitř žádné elektrické a vodně-kanalizační soustavy.

 

 

 

 

 

BioWIN 2 Touch

Technické údaje

Kotel BioWIN XL je dostupný v pěti různých variantách podle výkonu zařízení. Níže je uvedena technická specifikace.

 

Hodnota Jednotka BioWIN 10 BioWIN 15 BioWIN 21 BioWIN 26 BioWIN 33
             
Rozsah výkonu zařízení kW 3,0 - 9,9 4,3 - 15 6,3 - 21 7,6 - 25,9 9,8 - 32,5
Účinnost kotle při provozu s nominálním výkonem % 94,4 93,8 93,9** 93,9 94,8
Objem zásobníku na paliva pro Klassik, Exklusiv-S /Klassik-L, Exklusiv-SL kg 107/200 107/200 107/200 107/200 107/200
Rozměry kotelní jednotky, šíř. x hl. x výš. mm 767 x 812 x 1.286 767 x 812 x 1.286 767 x 812 x 1.286 767 x 812 x 1.286 767 x 812 x 1.286
Rozměry zásobníku / 107 kg / 200 kg, šíř. x hl. x výš. mm 660 x 612 x 1611 / 820 x 1015 x 1615
Celková hmotnost* kg 286 308
Hmotnost tepelného výměníku * kg 200 221
Minimální hmotnost kotelní jednotky* kg 170 191
Průměr spalinového přípoje mm 130 130 130 130 130
Spotřeba elektrické energie během provozu s minimálním/nominálním výkonem W 16/28 18/33 19,6/41,2** 21/48 31/77

 

* - wersja Exklusiv
** - wartość interpolowana

 

BioWIN 2 Touch

Ovládání

Ovládání probíhá pomocí automatiky MES+.

Modulový energetický systém MES+ přejímá všechny úkoly spojené s řízením energie soustavy. Dohlíží na vytváření a rozdělení energie nejoptimálnějším způsobem. Jeho modulová konstrukce poskytuje možnost dalšího rozšíření. Jeho externím dílem je pokojový ovladač nacházející v bytové části budovy, který umožňuje týdenní programování teploty. Celý systém je však založen na sledování venkovní teploty.

MES+ nepotřebuje k zajištění plného pohodlí informace o teplotě uvnitř budovy – jedná se o skutečný systém informací o počasí.

Za výjimečnou úspornost kotle je zodpovědný jeho modulující způsob fungování hořáku. Od úrovně 30% výkonu dodává pouze takové množství energie, jak je nezbytné pro dosažení požadovaných parametrů. Kotel BioWIN 2 tímto způsobem nevytváří energetické přebytky, a pomáhá tak uživateli šetřit peníze a chránit životní prostředí. Použití akumulační nádrže je tak vyžadováno pouze v případě, že potřeba tepla je v budově nižší nežli 50% nominálního výkonu kotle.

Kotly s tradičním režimem provozu (zapnout/vypnout) pracují na plný výkon nebo vůbec (kotly na ekohrášek přecházejí do režimu udržování žáru), aby se přizpůsobily energetické potřebě. Příliš časté cykly rozpalování a vypínání kotle vedou k velkým energetickým ztrátám. BioWIN 2 od úrovně 30% svého výkonu bezstupňově dodává přesně takové množství tepelné energie, které je skutečně potřebné.

Provoz kotle bez modulace

Provoz kotle BioWIN 2

Provoz kotle bez modulace Provoz kotle BioWIN 2

Plug & Play - tak zní deviza firmy Windhager! Po jednom zapnutí kotle BioWIN 2 je možné ponechat jej sobě samému. Inovační automatika kotle BioWIN 2 Exclusiv zajistí, aby se uživatel nemusel starat o nic více.

Firma Windhager se soustředí nejen na samotný kotel – vytváření tepla – ale především na hospodaření a rozdělení tepla na jednotlivé topné obvody. Každý kotel je individuálně vybaven objednanými ovládacími systémy. Například: pro ovládání 1 podlahového topného obvodu, 1 obvodu radiátorů a 1 obvodu pro ohřev teplé užitkové vody. Pro dané ovládací systémy je nutno použít vhodná čerpací a míchací zařízení.

 

 

 

 

 

Do pobrania

1. Katalog produktu BioWIN 2 TOUCH

2. 10 powodów dla których powinieneś kupić kocioł BioWIN2

3. prezentacja produktu BIOWIN 2

4. Katalog BioWIN 2 TOUCH CZ

 

Prezentacja urządzeń i rozwiązań systemowych 2018

Animacja działania kotła BioWIN 2 Exklusiv

BioWIN 2 / BioWIN 2 Touch / BioWIN lite montaż - złożenie urządzenia

myComfort aplikacja mobilna do obsługi urządzen WINDHAGER

Windhager Prezentacja producenta

Windhager BioWIN 2 TOUCH, BioWIN 2, BioWIN Lite prezentacja produktu 2017

Windhager PuroWIN Rewolucja w ogrzewaniu zrębką drzewną