LogWIN Klassik

Kotel, který má 99 převah oproti jiným zařízením

 

1. Regulovatelný komínový přípoj s bezstupňovým odsávacím ventilátorem.           
2. Vyžaduje 3 m² prostoru – až o 50% méně ve srovnání s kotly konkurence.          
3. Keramické prvky spalovací u LogWIN Klassik nejsou spotřebními prvky – vztahuje se na ně záruka*, na rozdíl od kotlů konkurence
4. Není nutné používat podpalovač – rozpalování je automatické
5. Čistá kotelna: použitý šuplík na popel zabraňuje zaprášení kotelny          
6. Jednoduché čištění nakládací komory na palivo
7. Na svých 1,600 cm², má LogWIN Klassik největší nakládkovou komoru ve srovnání se všemi kotly konkurence           
8. Přizpůsobený pro naložení dřeva o délce 1/2 m (50 cm !), dopadu ze dřeva a dřevěných briket               
9. Optimální stratifikace akumulačního zásobníku díky několika etapovému algoritmu nakládání MESPLUS ve standardu                
10. Spalovací komora je vyrobena z precizně vystřižených šamotových desek, podrobených dodatečnému zušlechtění oxidem hlinitým                 
11. Inteligentní automatické rozpálení – např. ve spolupráci se solárními panely připojenými k akumulačnímu zásobníku                  
12. Modul automatického rozpalování může být připojen v každém okamžiku, a to i po nákupu               
13. Pro nainstalovaný modul automatického rozpalování je vždy možné použít rovněž manuální rozpalování                   
14. Automatický zapalovač je vyroben z ušlechtilé oceli vysoké třídy, bez použití závadných keramických topných prvků               
15. Možnost programování čištění v definovaných časových intervalech                
16. Speciální topný program s jednoduchým a nekomplikovaným startem      
17. Kombinovaná kontrola procesu spalování pomocí teplotních čidel a lambda sondy, pro získání efektivního a čistého spalování   
18. Kontrolovaný, stupňový systém doplňování akumulačního zásobníku až na 80 °C 
19. Vrstvové doplňování zásobníku bez dodatečných periferních zařízení            
20. Pokročilé algoritmy pro informování uživatele o nutnosti opětovného doplnění paliva    
21. Automatická modulace výkonu zařízení podle aktuální tepelné potřeby          
22. Funkce doplňování pufru standardně v ovládání MESPLUScontrol
23. Čisté a efektivní spalování až do samotného konce vkladu, bez ohledu na použité palivo      
24. Displej InfoWINPLUS příznivý pro uživatele
25. Rychlý a uživateli příznivý ovladač zobrazuje všechny parametry  InfoWINPLUS
26. Inteligentní regulace výkonu odsávacího ventilátoru šetří elektrickou energii     
27. Dálková kontrola prostřednictvím systému SMS
28. Optimalizace regulace vzduchu pro proces spalování – za účelem ušetření elektrické energie a místa na montážní přírubě byly navrženy mini-motory vzduchových klapek    
29. Nainstalovaný ovladač zařízení umožňuje obsluhu až 30 topných oběhů           
30. Funkce EnergyHold šetří elektrickou energii a umožňuje zvolení teploty restartu zařízení     
31. 3 nezávislé funkce pro dodatečné spalování paliva
32. Velký objem popelníku umožňuje jednoduché doplňování paliva a rychlou obnovu provozu kotle bez nutnosti častého čištění a odstraňování popela           
33. Asistent Menu v ovládání zjednodušuje regulaci a nastavení zařízení           
34. Možná dálková kontrola provozu zařízení   
35. Vestavěný senzor Lambda zajišťuje spolehlivé detekování kvality používaného paliva    
36. Funkce stabilizace plamene se dokonale hodí v případě nepředvídatelných výpadků v dodávkách elektrické energie         
37. Speciální Funkce Kominík umožňuje rychlou a jednoduchou inspekci zařízení      
38. Progresivní, nízkoemisní kontrola spalování paliva - parametry LogWIN Klassik značně převyšují pokyny Dohody 15a z roku 2015
39. Keramické díly jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a vysoce odolných betonových prvků    
40. Spalovací komora má kuželové uspořádání za účelem zajištění snadného odstraňování popela zbývajícího po procesu spalování  
41. Speciální reakční zóna ve spalovací komoře umožňuje optimální dohořívání paliva   
42. Patentovaná spalovací komora rozdělená na zóny 
43. Rychlou a ekonomickou výměnu jednotlivých keramických prvků může provádět uživatel    
44. Patentově chráněný těsnící rámec zajišťuje dlouhodobou těsnost mezi nakládkovou komorou a spalovací komorou   
45. Keramické části zařízení jsou trvalé, odolné proti nárazům a mechanickému poškození   
46. Žáruvzdorné topné desky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli pokryté slitinou niklu a chromu           
47. Plně izolovaná spalovací komora zajišťuje dosahování nejvyšší teploty uvnitř komory, čisté spalování a nulovou emisi CO2
48. LogWIN Klassik je dostupný ve třech různých variantách podle tepelného výkonu 
49. Vzduch ohřívaný pro proces spalování zajišťuje čistý a efektivní provoz zařízení 
50. Tři tahy spalin jsou optimalizovány z pohledu maximální obnovy energie obsažené ve spalinovém plynu   
51. Dlouhé přestávky mezi opětovnými nakládkami paliva – díky objemné nakládkové komoře  
52. Jednoduchý přístup z přední strany zařízení za účelem čištění všech topných povrchů 
53. Dostupnost mnoha různých hydraulických a ovládacích systémů pro standardní a nestandardní instalační řešení    
54. Kombinovaná patentovaná technologie Windhageru týkající se kaskádového doplňování pudrového zásobníku    
55. Ergonomická konstrukce zařízení zajišťuje pohodlné plnění nakládkové komory palivem  
56. Svislé rošty nakládkových dvířek zabraňují případnému vypadnutí paliva když jsou nakládková dvířka zařízení otevřená  
57. Široká nakládková komora umožňuje řádné umístění zplynovaného paliva a jeho správné sesouvání v nakládkové komoře 
58. Odsávací ventilátor jako standardní výbava zařízení  
59. Jednoduchý a pohodlný čistící mechanismus pro udržování stále vysoké tepelné účinnosti zařízení  
60. Pokročilý systém spalování paliva s výrazným rozdělením primárního a sekundárního vzduchu 
61. Kompatibilita s přepravou pomocí vysokozdvižného vozíku  
62. Přepravní háky pro jednodušší přepravu a instalaci       
63. Optimalizovaná hmotnost zařízení s jednoduchým systémem instalační montáže / demontáže                       
64. Optimalizovaná ražba zavěšených desek za účelem dosažení maximální živostnosti        
65. Standardní komínový přípoj v horní části zařízení         
66. Kotel "prochází" dveřmi o šířce 70cm
67. Unikátní konstrukce kotle byla otestována z pohledu tlakové zátěže        
68. V případě otevření nakládkových dveří se kotel přepne z režimu zplynování paliva do standardního režimu spalování                 
69. Čtyři nastavitelné nožky ve standardu
70. Všechny čistící nástroje jsou skladovány v zařízení              
71. Všechny návody k obsluze jsou skladovány v zařízení                
72. Všechna dvířka kotle jsou dostupná ve verzích pravá / levá               
73. Konstrukce kotle byla otestována a ověřena tisíci uživateli, kteří zařízení zakoupili      
74. Kotel obsahuje jen několik spotřebních dílů        
75. Až 5 let záruky zároveň na kotel, jak i na příslušenství          
76. Všechny druhy hydraulických přípojů a soustav, v mnoha variantách a kombinacích, již byly otestovány firmou Windhager
77. Ovládání umožňuje kombinovat kotel s libovolnými dodatečnými zdroji tepla (např. solárními systémy, peletovými systémy, plynovými systémy nebo olejovými systémy) 
78. Desky vnitřních stěn kotle jsou montovány pomocí klipů – žádné šrouby a matice      
79. Kotel zabírá pouze 0.72 m²
80. Průměr komínového přípoje - 130 mm – jednoduchá modernizace starých komínů prostřednictvím vložení vložky  
81. Nový atraktivní design kotle navazující na ostatní výrobky firmy Windhager
82. Trysky sekundárního vzduchu jsou vyrobeny z žáruvzdorné nerez oceli        
83. Vnitřní stěny nakládkové komory jsou vyrobeny z vysoce kvalitní galvanizované oceli       
84. Vrtule odsávacího ventilátoru je vyrobena z teplotě odolné galvanizované oceli  
85. Plně izolovaný výměník kotle za účelem dosažení co možná největší účinnosti zařízení  
86. Turbulátory spalin zajišťují správné vytvoření tepelné energie pro ohřev topného média 
87. Speciální závěsné prvky na stěnách výměníku zajišťují na jejich vnitřní straně kanály pro čerstvý primární vzduch            
88. Výrobek byl dlouho testován za účelem zajištění dlouhé životnosti a vysoké kvality zařízení             
89. Přísná kontrola výrobku před zabalením odesláním zákazníkovi      
90. Rozšířená síť zákaznické podpory, rychlá a profesionální pomoc                 
91. Dodatečná služba "Service+", kterou je na zařízené možné aplikovat, poskytuje zákazníkovi klid pro případ poruchy a neprodlený příjezd servisu v režimu 24h
92. Servisní zákaznická podpora po dobu 365 dnů v roce                 
93. Profesionální první zprovoznění servisem Windhager zákazníkovi garantuje stabilní a bezproblémový provoz zařízení                  
94. Servisní prohlídky jsou vyžadovány každých 24 měsíců              
95. Dokonalá pro jedno rodinné a více rodinné domy                           
96. Integrovaná funkce stabilizace procesu spalování před koncem vyčerpání zásob paliva 
97. Výrobek je plně akceptovatelný v Rakousku a Německu – splňuje všechny požadavky v souladu s Austrian Environmental Labelling UZ37 a také German Federal Emissions Protection Act
98. Šuplík na popel se nachází přesně pod zplynovací komorou
99. Kvalita "Made in Austria"

 

* provided warranty conditions have been maintained. We reserve the right to modifications and layout and printing errors.

 

 

Praktický, kompaktní, odolný

Praktický

  • Velká nakládková komora umožňující pohodlné doplňování paliva  
  • Funkce automatického rozpalování šetří čas – podpalovač již nebudete potřebovat  
  • Čistá kotelna – připojený tác popelníku zabraňuje unikání popela a prachu během obsluhy zařízení 

Kompaktní

  • Může být nainstalován v mnoha variantách, a to díky bezstupňovému komínovému přípoji – ideální varianta v případě modernizace kotelny  
  • Úspora místa v kotelně díky tomu, že je o 33% menší nežli kotly od konkurence 
  • Jednoduchá instalace – projde všemi dveřmi o šířce 70-cm
  • Otevírání dvířek z levé nebo pravé strany 
  • Palivo: dřevěné klády o délce 33cm, dřevěné brikety a nezpracovaný suchý odpad z dřeva  

Odolný

  • Pevná a odolná spalovací komora budou sloužit mnoho let, a to díky absenci spotřebních dílů 
  • Korpus kotle s prodlouženou životností je vyroben z oceli kvalifikované kvality 

 

 

Konstrukce kotle

Pružný komínový přípoj

Možnost bezstupňového spojení kotle s komínem 180° z levé strany, vrchem až po pravou stranu.

Perfektní stratifikace teploty akumulačním zásobníku

Z MESplus je teplo doplňování akumulačního zásobníku do 80 °C dodáváno z kotle do zásobníku kontrolovaným způsobem

Nakládková komora je vyrobena z ušlechtilé oceli

Do odolné konstrukce kotle lze naložit palivo o objemu 145 litrů, díky tomu jsou intervaly pro opětovné naložení palivem dlouhé.

Solidní spalovací komora

Patentovaná rozdělená spalovací komora zajišťuje správný průběh proces zplynování paliva po mnoho let.

Ovládání LambdaTherm

Kombinace spojení lambda sondy s teplotními čidly s integrovanou funkcí regulace výstupního výkonu zajišťuje čisté a efektivní spalování vyznačující se velkým množstvím žáru.

Přiložený šuplík na popel

Přiložený ve standardu, šuplík na popel zabraňuje úniku popela a prahu během obsluhy kotle a udržuje kotelnu čistou.

Automatické rozpalování (možnost)

S automatickým rozpalováním již podpalovač nebudete potřebovat.

 

Technické údaje

Kotel LogWIN Klassik je dostupný ve 3 různých variantách podle výkonu. Níže se nachází tabulka parametrů zařízení

 

 

Model   LWK180 LWK250 LWK300
         
Nominální výkon kW 15 - 18 15 - 25 15 - 30
Objem nakládkové komory l 145 145 145
Objem nakládkové komory kg (~ buk/świerk) 37/24 37/24 37/24
Hmotnost kotle (s krytem) kg 570 570 570
Minimální přepravní hmotnost kg 430 430 430
Instalační rozměry kotle Šířka x Hloubka x Výška (bez krytu) mm 588 x 967 x 1.340 588 x 967 x 1.340 588 x 967 x 1.340
Rozměry kotle Šířka x Hloubka x Výška (s krytem) mm 654 x 1.097 x 1.502 654 x 1.097 x 1.502 654 x 1.097 x 1.502
Průměr komínové roury mm 130 130 130
Výška kotle s komínovou rourou namontovanou nahoře mm 1.437 1.437 1.437
Výška kotle s komínovou rourou namontovanou z levé strany (s adaptérem) mm min. 1.283 min. 1.283 min. 1.283
Výška kotle s komínovou rourou namontovanou z pravé strany (s adaptérem) mm min. 1.103 min. 1.103 min. 1.103
Spotřeba energie (bez automatického zapalovače) W 43 49 53

Prezentacja urządzeń i rozwiązań systemowych 2018

Animacja działania kotła BioWIN 2 Exklusiv

BioWIN 2 / BioWIN 2 Touch / BioWIN lite montaż - złożenie urządzenia

myComfort aplikacja mobilna do obsługi urządzen WINDHAGER

Windhager Prezentacja producenta

Windhager BioWIN 2 TOUCH, BioWIN 2, BioWIN Lite prezentacja produktu 2017

Windhager PuroWIN Rewolucja w ogrzewaniu zrębką drzewną